breaking news

Стартиращата среща за този новаторски проект по „Еразъм +“ се проведе в централния офис на координатора на проекта (European Cleft Organisation) в Rijswijk в сряда, 20 ноември 2019 г.

Присъстваха 17 участници от 9 страни-партньори -  включително Холандия, България, Сърбия, Норвегия, Румъния, Естония, Ирландия, Италия и Малта.

Тригодишният проект за първи път ще събере специалисти по логопедия и психология, за да разработят образователна програма, която здравните специалисти да предоставят на родители на деца, родени с цепнатини. Курсът ще позволи на родителите да идентифицират признаци на увреждане и ще им предложи практически съвети за подпомагане на детето им, което може да изпитва речеви и езикови затруднения и / или психологически предизвикателства, свързани с тяхното състояние. Речта, външният вид и психологическата настройка са неразривно свързани.

Екипът имаше удоволствието да приветства Даниел Еренберг от Еразъм + Холандия на срещата, която се фокусира върху общите цели, планирането на екипа, административните процедури и мониторинга.

„Радвам се на ентусиазма, който получихме от международните експерти в областта. Партньорството е наистина силно и всички знаят, че истинските бенефициенти на този проект ще бъдат семействата на деца, родени с цепнатини ”

Изпълнителен директор на ECO, Гарет Дейвис

Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein