Op woensdag 20 november 2019 vond op het hoofdkantoor van de projectcoördinator (European Cleft Organisation) in Rijswijk de eerste vergadering voor dit nieuwe, baanbrekende Erasmus+ project plaats. De vergadering werd bijgewoond door 17 deelnemers uit 9 partnerlanden, waaronder Nederland, Bulgarije, Servië, Noorwegen, Roemenië, Estland, Ierland, Italië en Malta. Het driejarenp...

CONTINUE READING


Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein