Eerste projectvergadering - Rijswijk

breaking news

Op woensdag 20 november 2019 vond op het hoofdkantoor van de projectcoördinator (European Cleft Organisation) in Rijswijk de eerste vergadering voor dit nieuwe, baanbrekende Erasmus+ project plaats. De vergadering werd bijgewoond door 17 deelnemers uit 9 partnerlanden, waaronder Nederland, Bulgarije, Servië, Noorwegen, Roemenië, Estland, Ierland, Italië en Malta. Het driejarenproject zal voor het eerst specialisten op het gebied van logopedie en psychologie bij elkaar brengen voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma dat door gezondheidsprofessionals aan ouders van kinderen met schisis kan worden geleverd. De cursus zal ouders in staat stellen de symptomen van stoornis te herkennen en praktische manieren aanbieden ter ondersteuning van kinderen die in verband met zijn/haar aandoening ook spraak- en taalproblemen en/of psychologische uitdagingen ondervinden. Spraak, uiterlijk en psychologische aanpassing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het team was verheugd om ook Danielle Eerenberg van Erasmus+ Nederland welkom te heten. De vergadering was gericht op algehele doelstellingen, teamplanning, administratieve procedures en monitoring.

Projectcoördinator Gareth Davies zei:

'Ik ben ontzettend blij dat er zoveel enthousiasme was onder de internationale deskundigen op dit gebied. Het is echt een sterk partnerschap en iedereen weet dat het de families van kinderen met schisis zijn die echt baat hebben bij dit project.'

Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein