Partner Logo

University of Niš, Serbia (RS)

Niši Ülikool, Serbia (RS)

Niši Ülikooli Arstiteaduskond

Koduleht: www.medfak.ni.ac.rs 

Kontakt: Julija Radojicic

E-post: julija@medfak.ni.ac.rs


Partner Logo

ALA - Associatcia Licevi Anomalii (BG)

ALA on Bulgaaria valitsusväline organisatsioon, mis töötab avalikkuse huvides alates 1997. aastast. Ühingu peamiseks eesmärgiks on vähendada näo anomaalia tõttu hüljatud laste arvu ja anda kõigile patsientidele võimalus saada parimat võimalikku ravi ning tagada sotsiaalne kaasatus ja parimad tulemused.

 

Koduleht: www.ala-bg.org 

Kontakt:  Jana Angelova

E-post:     office@ala-bg.org


Partner Logo

European Cleft Organisation (NL)

Euroopa Lõhede Organisatsioon (ECO) loob koolitusalgatuse ja toetajate võrgustiku kaudu keskkonna, mis tagab, et igal perel ja kõigil lõhedest mõjutatud lastel on eluaegne juurdepääs kvaliteetsele hooldusele ja võrdsetele võimalustele meie Euroopa ühiskondades.

Koduleht: www.europeancleft.org

Kontakt:  Gareth Davies

E-post:     gareth.davies@europeancleft.org


Partner Logo

L-Universita ta’Malta UM (MT)

Malta Ülikool, UM, Malta (MT)

L-Univerista'ta' Malta (UM) on oma 400-aastase ajaloo jooksul olnud Malta juhtiv kõrgkool ja selle struktuur on kooskõlas Bologna protsessiga ja Euroopa kõrgharidusruumiga. UM koosneb neljateistkümnest teaduskonnast, mitmest interdistsiplinaarsest instituudist ja keskusest, kolmest koolist ja nooremkolledžist.

 

Koduleht: www.um.edu.mt


Partner Logo

Smile House (IT)

Smile House (Itaalia)

Milano Smile House Center on esimene Operation Smile’i erinevate alade spetsialistidest koosnev keskus, mis on mõeldud kaasasündinud kraniofatsiaalsete väärarengute raviks kogu maailmas ning mis sai alguse San Paolo haigla näo- ja lõualuukirurgia osakonnast. See suulõhede keskus, algse nimega Regional Center, avati esmakordselt 1996. aastal. Alates 2011. aastast on suulõhekeskus teinud koostööd organisatsiooniga Operation Smile, mis on peamine rahvusvaheline kraniofatsiaalse ravi organisatsioon


Partner Logo

Speech@Home (IRL)

Speech@Home on mittetulundusühing, mis pakub logopeedidele (kõneterapeutidele) ja lastevanematele mõeldud tõenduspõhist veebipõhist logopeedia-koolitust, et toetada nendele lastele pakutavat ravi, kellel on suulaelõhega seotud kõnehäired või sarnased raskused.

Koduleht: speechathome.org

Kontakt: Dr Triona Sweeney ja Dr Debbie Sell

E-post:  Info@speechathome.org


Partner Logo

Spitalul CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MS CURIE" (RO

Maria Sklodowska Curie-nimeline lastehaigla on Rumeenia üks suurimaid üldlastehaiglaid. See on ülikoolihaigla, mis on ühendatud Rumeenia suurima meditsiiniülikooliga: University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila"

Kontakt: Radu Spataru

E-post:   radu_spataru@yahoo.com


Partner Logo

Triskelion (NO)

Triskelion asutati 2015. aastal Norras Stavangeris. See on organisatsioon, mis on spetsialiseerunud rakendusuuringutele ja teadmiste mobiliseerimisele psühholoogia, hariduse, rahvatervise ja meditsiini valdkonnas.

Koduleht: www.triskelionnorway.org 

Kontakt: Thomas Nilsen

E-post:  thomas@nilsen.com


Partner Logo

University of Tartu (UT), Estonia (EE)

Tartu Ülikool (UT) on Eesti juhtiv teadus- ja koolituskeskus. See aitab säilitada eesti rahva kultuuri ja hoiab Eesti riigi mainet teadusuuringute ja kõrghariduse pakkumisel.

TÜ on maailma parimate ülikoolide pingereas esimese 1,2% hulgas.

Koduleht: www.ut.ee/en


Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein