• Speech
 • Communication
 • Resilience
 • SCR4Cleft
  Speech, Communication and Resilience

Spraak, communicatie en veerkracht (SCV4Schisis) - Het ondersteunen van ouders met kinderen met schisis -

Door heel Europa worden ongeveer 900.000 kinderen, volwassenen en hun families getroffen door gespleten lip en gehemelte. De sleutel tot het bevorderen van de positieve aanpassing van kinderen met schisis is de familieomgeving. Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het teweegbrengen van veranderingen in de ontwikkeling en het welzijn van hun kind, ook in geval van communicatie- en spraakstoornissen. Ouders willenhet beste voor hun kinderen en dus willen zij de kansen vergroten dat hun kind met succes zal kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven. Toch hebben ze vaak gebrek aan specifieke informatie en advies om hen te helpen dit doel te bereiken. De zorgverlening voor kinderen met schisis en hun families verschilt enorm door heel Europa. De 'gouden standaard' van multidisciplinaire zorg is slechts voor een kleine minderheid toegankelijk. Onder ouders bestaat een acute behoefte aan informatie en advies over hoe ze de vroegtijdige waarschuwingstekens van uitdagingen kunnen herkennen en de problemen dan kunnen aanpakken.

Het projectconsortium bestaat uit verschillende spelers op het gebied van onderzoek, gezondheidszorglevering en trainingsdeskundigheid (VET-beroepsopleidingen), samen met een internationale NGO. Dit betekent dat het partnerschap beschikking heeft over een verscheidenheid aan complementaire vaardigheden van hoog niveau. Het partnerschap is opgebouwd uit organisaties die uitgebreide kennis, netwerken en ervaring hebben op landelijk en Europees niveau.  De coördinator (NL) is een gespecialiseerde NGO, die actief is door heel Europa en beste praktijken op het gebied van schisiszorg bevordert vanuit het perspectief van de gebruiker. De NGO organiseert trainingsprogramma's voor gezondheidsprofessionals en gebruikersgroepen in 8 landen. De Noorse partner (NO) is gespecialiseerd op het gebied van VET en EQVET-beroepsopleidingen en heeft tevens deskundigen die zijn gericht op psychologie en veerkracht. Daarnaast is er een uiterst ervaren partner op het gebied van onderzoek en kennis van spraak- en communicatiestoornissen en behandelingen (IRL), alsmedegespecialiseerde, multidisciplinaire schisiszorgaanbieders (BG, EE, IT, MT, RO, RS).

 • ALA - Associatcia Licevi Anomalii
 • European Cleft Organisation
 • L-Universita ta’Malta UM (MT)
 • Smile House
 • Speech@Home
 • Spitalul CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MS CURIE"
 • Triskelion
 • University of Niš, Serbia (RS)
 • University of Tartu (UT), Estonia (EE)

Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein