Sredinom jula 2022.godine projektu SCR4RASCEP dat je odličan publicitet na Svetskom kongresu u Edinburgu.

NAJVEĆA SVETSKA KONFERENCIJA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA DEBITOVALA JE  U Edinburškom Internacionalnom centru za konferencije

Glavni dogadjaj koji bio fokusiran na rascep i kraniofacijalno lečenje nastavlja se danas  u Edinburškom Internacionalnom centru za konferencije, čime se ističe učešće Ujedinjenog Kraljevsta i njeno prisustvo do danas.

...

CONTINUE READING

Erasmus+ projekat je predstavljen na Konferenciji tradicionalne terapije govora u Bugarskoj- Albena 2022.Konferencija se održava osam godina.Bilo je 120 delegata: logopedi, psiholozi i prosvetni radnici.Tema ovogodišnje konferencije je bila “ Društveni izazovi” .Program je obuhvatao jednočasovnu radionicu  projekta SCR4Rascep. Internacionalni projekat u okviru programa Erasmus+ ,koji doprinosi boljoj edukaciji roditelja, medicinskih radnika i drugih specijalista...

CONTINUE READING


Konferencija povodm projekta Erasmus+ pod nazivom SCR4Rascep održala se 22. jula 2022.godine u amfiteatru Fakulteta zdravstvenih nauka.Ovo su organizovali partneri sa Malte – profesor Helen Gre sa odseka za lečenje govora i profesor Žan Kalea sa odseka za anatomiju,Fakulteta medicine i hirurgije.

Više od 30 učesnika je prisustvovalo sastanku.Svi su različitih specijalizacija,uključujući specijaliste akušerstva,anatomije i logopede, psihologe,stomatologe, ortodonte,...

CONTINUE READING


Poslednji sastanak projekta SCR4RASCEP se upravo održao u Rijswijk u Holandiji uz podršku Erasmus+.

Projekat je okupio partnere iz 9 država zajedno sa Evropskom Organizacijom .Partnerstvo je udružilo logopede i psihologe da naprave materijal koji će biti koristan za edukaciju ljudi koji nisu iz  sfere  psihologije i oblasti ispravljanja govora. I  koji će moći da pomognu roditeljima da uoče znake nepravilnog govora i da pruže podršku deci sa problemima u g...

CONTINUE READING


Januara 28,2022.godine održan je sastanak stručnjaka zdravstvene zaštite na Univerzitetskoj klinici Tartu sa više od 30 učesnika.Stručnjaci su se upoznali sa ovim projektom.Obuka je održana u mešovitom smislu zbog kovid situacije .Ali je većina učesnika učestvovala licem u lice.

Maja meseca 20-21 2022. godine  Godišnja prolećna konferencija se održala  u Pernu sa 370 učesnika.Tokom konferencije održano  je nekoliko sesija na daljinu,gde je ko...

CONTINUE READING


Geret Dejvis ,koordinator ovog projekta, imao je mogućnost da predstavi proces projekta na sastanku Upravnog odbora COST,koji se održao u Talinu,Estoniji u oktobru 22,2021. godine.

Učestvovalo je 30 učesnika iz 30 različitih zemalja i velika pažnja je posvećena projektu SCR4RASCEP.Posebno od strane prisutnih logopeda. Oni žele da koriste resurse ovog projekta kada bude završen 2022.godine.COST  sakuplja specijaliste iz različitih oblasti- akušerstva,anatomije, defek...

CONTINUE READING


Radna grupa hibridnog sastanka ERASMUS+ projekta pod nazivom SCR4RASCEP,učestvovala je 16. i 17. decembra 2021. godine na kampu u Valeti.Domaćini su bili profesor Helen Hreh sa odseka za logopediju,Fakulteta zdravstene naukei profesor Žan Agius sa odseka za anatomiju,Fakultet medicine i hirurgije.Sastanak je vodio Geret Dejvis ,koji je i generalni direktor internacionalne nevladine organizacije,Evropska organizacija koja se bavi problemom rascepa nepca.

Petnaest učesnika iz devet part...

CONTINUE READING


Veliki dogadjaj povodom projekta SCR4RASCEP je održan u Talinu,Estonija u septembru 11.2020.Prisustvovalo je više od 60 logopeda.Bilo je divno da se omogući uživo obuka posle tehničkog lockdown-a.Učesnici su pokazali veliku zainteresovanost za tehnički deo pravljenja materijala obuke.Nadamo se da ćemo imati nacrt modula do proleća 2021 .godine .Tada će svi imati priliku da vide pilot materijale.Postavljanje linkova sa logopedima je odličan korak da bi  se razmenile informacije i i...

CONTINUE READING


Geret Dejvis je pozvan da počne uvod u prezentovanje radionice za lečenje govora u dečijoj bolnici Val Hebrn u Barseloni,Španija, 21.februara 2020.godine.Ovo se posebno odnosilo na SCR4RASCEP projekat i na naslov radionice “ Ja drugačije zvučim”.Fokus je bio na velofaringel insuficijenciju,koja je ponekad prisutna kod dece/odraslih,koji su rodjeni sa rascepom. I iz tog razloga izgovaranje nekih glasova je previše nazalno. Bilo je oko 70 učesnika .Uglavnom su bili log...

CONTINUE READING


Mogli smo da podelimo informacije o projektu SCR4RASCEP na glavnoj COST konferenciji u Kristijanštad,Švedska u decembru 14.2019.godine.Cilj je bio da se prouči pristup lečenja rascepa širom Evrope i da se izdvoje načini kao će te usluge funkcionisati.Bilo je 85 delegata iz 25 zemalja sa svojim predstavnicima diskusije,koji su se fokusirali na sledeće:

  • Globalnu perspektivu lečenja rascepa i kraniofacijalnih anomalia .Uvodnu reč o tome je imao Felisiti Mendel...

    CONTINUE READING

Geret Dejvis je pozvan da vodi 2 radionice sa stručnjacima i roditeljima u dečijoj bolnici u Barseloni u oktobru 11 i12.2019.Roditelji koji se bore da pruže podršku deci sa problemima u govoru zbog rascepa i problemima sa pouzdanjem  su posebno zainteresovani da  uče o datom  SCR4RASCEP projektu .Ponovo je pozvan na dogadjaj koji se odnosi na temu govora početkom 2020.godine.CONTINUE READING

Geret Dejvis iz Evropske organizacije koja se bavi problemom rascepa vodio je radionicu na čelu sa 20 zdravstvenih stručnjaka u dečijij bolnici u Roterdamu 4.oktobra 2019.godine. Glavna tema je bila hranjenje beba sa rascepom.Ali ovo je bila i divna prilika da se razgovara o ovom projektu ,posebno kada su bili prisutni logopedi kao i koordinator Evropske referentne mreže za kraniofacijalne anomalie.CONTINUE READING

Početak sastanka ovog novog Erasmus+ projekta je održan u glavnoj kancelariji koordinatora projekta ( Evropska organizacija koja se bavi problemom rascepa) u  Rijswijku u sredu,20.novembra 2019.godine.Bilo je 17 učesnika iz 9  partner država uključujući:Holandiju Bugarsku,Srbiju,Norvešku,Rumuniju,Estoniju,Irsku,Italiju i Maltu.Trogodišnji projekat će po prvi put spojiti specijaliste iz oblasti logopedije i psihologije da bi se napravio edukativni program obuke zdravstv...

CONTINUE READING


SRR4CLEFT projekat se uskoro završava.Poslednji sastanak bio je juna meseca u Rijswijk.Ovo je bio prvi put da se većina partnera sretnu lično od kada je projekat počeo na  istoj lokaciji godine 2019.Da se kratko osvrnemo.

Projekat predstavlja saradnju partnera iz devet zemalja I povezuje ih Evropska organizacija koja se bavi problemom rascepa.Ovo partnerstvo spojilo je stručnjake – logopede,psihologe.Zajedno su stvorili materijal za obuku ljudi čija specijalnost nije...

CONTINUE READING


Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein