Partner Logo

ALA- Asocijacija facijalnih anomalija ( Bugarska)

Ovo je nevladina organizacija čija je delatnost od javng interesa i postoji od 1997. godine. Glavni ciljevi ove organizacije je da smanje broj napuštene dece zbog facijalnih anomalija i da im daju mogućnost najboljeg tretmana koji garantuje uključenje u društvenu sredinu i najbolje ishode.

Veb adresa- www.ala-bg.org

Kontakt- Jana Angelova

Mejl adresa- office@ala-bg.org


Partner Logo

EVROPSKA ORGANIZACIJA KOJA SE BAVI PROBLEMOM RASCEPA ( Holandija)

Ova organizacija omogućava roditeljima I deci sa rascepom dugoročno lečenje I jednakost  u našem evropskom društvu putem obuka i mreža podrške.

Veb adresa: www.europencleft.org

Kontakt: Gareth Davies

Mejl adresa: gareth.davies@europencleft.org


Partner Logo

SMILE HOUSE (KUĆA OSMEHA)- Italija

Ovaj centar u Milanu je višespecijalizovan centar u kome se odvija lečenje kongenitalnih ,kraniofacijalnih deformacija u svetu.Lečenje se odvija na odeljenju maksilo-facijalne hirurgije u bolnici San Paolo.Originalan naziv centra je Regionalni centar i otvoren je 1996. godine.Od 2011. godine ovaj centar saradjuje sa organizacijom Operation Smile  kao glavni kranio – facijalni centar u Italiji.


Partner Logo

SPEECH@HOME(Irska)

Ovo je kompanija  nabavlja logopedima i roditeljima  odredjene online resurse za terapiju i time pružaju podršku deci sa problemima u govoru zbog rascepa nepca ili zbog sličnih problema pri izgovaranju glasova.

Veb  adresa: www.speechathome.org

Kontakt: Dr Triona Sweeney i Dr Debbie Sell

Mejl adresa: info@speechathome.org


Partner Logo

TARTU UNIVERZITET ( Estonija)

Tartu Univerzitet je vodeći centar istraživanja i obuke .On čuva kuturu ljudi Estonije i pomaže da država bude na višem nivou kada  je reč o istraživanju i višem obrazovanju.Ovaj Univerzitet se nalazi na listi jednih od najboljih svetskih univerziteta u svetu.

Veb sajt: www.ut.ee/en


Partner Logo

TRISKELION ( Norveška)

Ova organizacija je osnovana 2015.godine u Stavangeru u Norveškoj.Ona je specijalizovana za primenu istraživanja i znanja u oblastima psihologije,obrazovanja,javnog zdravlja i medicine.

Veb sajt: www.triskelionnorway.org

Kontakt: Thomas Nilsen

Mejl adresa: thomas@nilsen.com


Partner Logo

UNIVERZITET NA MALTI ( Malta)

Ovaj univerzitet je star 400 godina .On je najveća ,vodeća obrazovna institucija na Malti i struktura obrazovnog sistema je u ravni sa Bolonjom i u skladu sa okvirima evropskog visokog obrazovanja.Ovaj univerzitet se sastoji od 14 fakulteta,interdisciplinarnih institucija i centara,tri škola i koledža.

Veb stranica: www.um.edu.mt


Partner Logo

UNIVERZITET U NIŠU

Medicinski fakutet u Nišu

Veb adresa: www.medfak.ni.ac.rs

Kontakt: Julija Radojičić

Mejl adresa: julija@medfak.ni.ac.rs


Partner Logo

URGENTNI CENTAR “MC Curie “(Rumunija)

Dečija klinika – “Maria Sklowdovska Curie” je jedna od najvećih opštih, pedijatrijskih bolnica u Rumuniji. To je univerzitetska klinika koja je povezana sa Fakultetom medicine i farmacije “ Carol Davila“,najveći medicinski Univezitet u Rumuniji.

Kontak: Radu Spataru

Mejl adresa: radu_spataru@yahoo.com

 


Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein